Lietech Go Kart skole

Nivå fra: Introduksjonsmøte (ca 1 time) for de som ikke har begynt med Go kart enda. Kurs Kan gjerne starte med dette slik at etablerte utøvere kan invitere venner. De som ønsker være med videre blir det. Første time er gratis.

Nivå videre: Hva som skal til når man eier og bruker egen Go Kart - til Internasjonal satsing, taktikk og sponsing.

Kurstema inneholder begrepsavklaring, kjøreferdighet, bremseteknikk som eget tema, vedlikehold, teknisk kontroll, oppsett, taktikk, logging og sponsing. KUrsene kan innholde bare teori innendørs, eller kombinert med kjøring på bane.

Lietech Go Kart skole foregår hovedsakelig i bolker over to dager. Påfølgende samling bygger på forrige samling.

Go Kart Skolen har tilbud om repetisjon og banegang dagene før alle løp Lietech Racing Team deltar på.


Kursene holdes med store og små samtidig, og alle deltakere innvolveres i undervisningen. Dette fordi vi mener ALT henger sammen mellom fører og mekanikker. Vi legger ekstra fokus på å aktivere de små inn i de voksnes oppgaver, og samtidig gi begrep på hva pilotenes oppgaver er.

Økt forståelse, innlevelse og sam-arbeid er målet.

Vi reiser dit utøverne er!


Interresert i mer info, eller vil du invitere oss til ditt lokale, din klubb eller ditt team?

Sammen kan vi skreddersy en kreativ kurshelg til deres nivå.

Kontakt oss

Ikke vent med å kontakt oss!
Ring, send e-post eller besøk oss på:

Tlf.: 97718319
E-post: post.lietech@gmail.com

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Oppfølging på trening og løp

Sammen med våre coacher kan vi tilby en oppfølging for piloter der vi jobber med grunnleggende kjøreteknikk, taktisk kjøring, sikker forbikjøring og oppsett av det utstyret dere benytter.

Ta kontakt for info.