Fra 2017 sesongen er det bestemt å bruke LeCont dekk i Norge. Dekkene til Cadetti og Mini er smalere og lavere enn de Dunlop dekkene vi var vante med frem til og med 2016. Overgang fra Dunlop til LeCont krever andre felger for maksimal utnyttelse av dekket.

Med felgene som våre piloter har testet frem får man høyere kjørehøyde og rett kontakt med underlaget. Dekkene kan kjøres på lavere trykk og varer lengre.